2018. március 26., hétfő

Szeretnénk köszönetet mondani azoknak a segítőinknek, akik jelenlétükkel és (vagy) adományaikkal hozzájárultak jótékonysági bálunk sikeréhez és színvonalához.

2018. január 14., vasárnap

2017. december 6., szerda

Ma tartották az Európai Parlamentben a 4. fogyatékossági konferenciát. A 21 fős magyar küldöttségben a szülőszövetségünk is képviseltette magát. Az alábbi felszólalás hangzott el.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Az Európai Strukturális és Beruházási Alapok – más EU-s eszközök mellett – fontos szerepet töltenek be a fogyatékos emberek egyenlő esélyének megteremtésében. Megengedhetetlennek tartjuk azonban, hogy ezek az alapok olyan, 30 évre szóló beruházásokat finanszírozzanak, mint pl. Budapest leghosszabb és legforgalmasabb metróvonalának jelenleg folyó felújítása, amelyben az állomások közül 20 -ból 8 a felújítást követően sem lesz akadálymentes. Javasoljuk ezért, hogy a 2020-as évet követő kohéziós politika kötelezően írjon elő egy akadálymentességet hitelesítő mechanizmust a fogyatékos emberek szervezeteinek részvételével, erősítse meg továbbá az akadálymentességre vonatkozó indikátorokat az Alapok monitorozására. Szintén a Strukturális Alapok támogatásával Magyarországon nagyszabású projekt indult abból a célból, hogy az elkövetkező években 10 000 fogyatékossággal, köztük pszichoszociális fogyatékossággal élő és szenvedélybeteg személy élhessen nagylétszámú intézmények helyett közösségi szolgáltatásokkal támogatott lakhatásban. A lakókat azonban számos esetben elnéptelenedő kistelepüléseken, illetve külterületen felépülő házakban tervezik elhelyezni, mely tovább erősíti szegregációjukat. Fontosnak tartjuk, hogy az SA a következő időszakban is finanszírozza az intézményi kiváltást, és ne támogasson szegregáló szolgáltatásokat. Javasoljuk, hogy az európai iránymutatások nagyobb hangsúlyt fektetessenek a speciális szükségletű, nagy támogatási igényű személyek ellátására, és biztosítsanak nyilvánosságot az e területen megvalósult jó gyakorlatoknak. Európai szintű megoldást kell találni a fogyatékos, illetve súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek családjai szociális biztonságának megteremtésére is. E családok egyetlen jövedelme ma Magyarországon az ápolási díj, amely havonta kevesebb, mint 200 euró, a létminimum mintegy 65%-a. És végül, de nem utolsó sorban, a magyar delegáció felhívja a figyelmet az egységes Európai Mobilitás Kártya mielőbbi, az összes uniós tagállamra való kiterjesztésének fontosságára.